Konto remontowe Parafii: 88 1090 2428 0000 0001 4888 3572

BUDOWA WSPÓŁCZESNEGO KOŚCIOŁA

Przybywający po wojnie na te tereny Polacy byli głównie wyznania rzymskokatolickiego. Z tej racji zdecydowana większość świątyń została przekazana katolikom. Ponieważ kościół w Stabłowicach nie istniał, osiedle to stało się częścią parafii w Leśnicy i Praczach Odrzańskich, bowiem dotychczasowa ewangelicka świątynia w Praczach Odrzańskich stalą się siedzibą katolickiej parafii Św. Anny. Jednakże w świadomości wrocławskich władz kościelnych istniała myśl o utworzeniu w przyszłości osobnej parafii w Stabłowicach. Z tego też powodu w leśnickiej parafii prowadzono od lat 60, XX wieku osobne księgi niektórych sakramentów dla mieszkańców Stabłowic.

O powstanie nowego ośrodka duszpasterskiego we Wrocławiu Stabłowicach starania czynił już, ks. prałat Antoni Reczuch, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Leśnicy w latach 1957-1975.

Lata siedemdziesiąte, a przede wszystkim osiemdziesiąte, przyniosły rozwój wrocławskich osiedli, w tym także Stabłowic. Nic, więc dziwnego, że szybko narodziła się myśl budowania nowych kościołów i podziałów powiększających się liczebnie parafii. Oprócz zwiększającej się liczby mieszkańców za nową parafia przemawiały inne fakty: długa tradycja dawnego kościoła (zniszczonego w 1945 roku) oraz naturalne granice osiedl, które mogły być granicami parafii. Dopiero dnia 22 marca 1984 roku wydano pozwolenie na budowę domu katechetycznego we Wrocławiu Stabłowicach na działce położonej przy ul. Boguszowskiej. W celu budowy nowych obiektów sakralnych i prowadzenia działalności duszpasterskiej do Leśnicy skierowano ks. Wincentego Tokarza, budowniczego kościołów w Zielonce i Piasecznie, którego dopiero 1 lipca 1985 roku mianowano administratorem parafii w Stabłowicach. 31 lipca 1985 roku ks. Wincenty Tokarz został ustanowiony proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Stabłowicach. Jak sam wspomina, swoją pracę w nowej placówce (jeszcze w 1984 roku) rozpoczął od spotkania z wiernymi na placu budowy, a pierwszym ich wspólnym zadaniem było ogrodzenie całego terenu.

Za: (red.) P. Dzikowski, „Idź i odbuduj mój dom. 25 lat parafii św. Andrzeja Apostoła we Wrocławiu-Stabłowicach”, Wrocław 2011.
Opiekun strony: hermagat@gmail.com