DUSZPASTERZE

Proboszcz:

Ks. dr Krzysztof Borecki Kan. grem. Kap. Koleg. - ust. 2020

Wikariusze:

Ks. mgr Krzysztof Jankowski - ust. 2016

Ks. mgr Piotr Milewicz - ust. 2017
Opiekun strony: hermagat@gmail.com