KALENDARIUM

Kalendarium historii parafii

29 czerwca 1984 - Ks. Wincenty Tokarz, dotychczasowy proboszcz w Starym Węglińcu, zostaje mianowany wikariuszem par. św. Jadwigi w Leśnicy z zaleceniem budowy kościoła w Stabłowicach.

15 lipca 1984 - Rusza budowa tymczasowej kaplicy.

24 grudnia 1984 - Pierwsza Msza św. w nowej kaplicy odprawiona przez J. E. ks. bpa Tadeusza Rybaka.

1 lipca 1985 - Odwołanie ks. Wincentego Tokarza z Leśnicy i ustanowienie go administratorem parafii św. Andrzeja Apostoła.

31 lipca 1985 - Ustanowienie ks. Wincentego Tokarza proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła po uzyskaniu zgody władz państwowych.

Lipiec 1986 - Ks. Tadeusz Kmieć zostaje pierwszym wikariuszem w parafii św. Andrzeja Apostoła.

30 listopada 1987 - Kongres Eucharystyczny w stabłowickiej parafii. Rozpoczęcie nawiedzenia rodzin przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

4 grudnia 1988 - Poświęcenie placu budowy przez J. Em. ks. kard. Henryka Gulbinowicza i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła.

28 grudnia 1989 - Uczestnicy spotkali TAI7.fi goszczą w parafii św. Andrzeja Apostoła.

Wrzesień 1990 - powrót religii do szkół - do tej pory zajęcia odbywały się w salkach katechetycznych przy parafii.

Październik 1992 - Rozpoczyna działalność Biblioteka Parafialna.

11 kwietnia 1993 - Zakończono prace na dachu i po raz pierwszy uruchomiono dzwony w nowym kościele.

26 czerwca 1994 - Prymicje o. Piotra Wojciechowskiego, sercanina.

14 września 1994 - Umocowanie Krzyża św. Franciszka w ołtarzu głównym.

9 października 1994 - J. Em. ks. kard. Henryk Gulbinowicz pobłogosławił kościół, w którym wierni mogą się już modlić.

15- 16 października 1994 - Nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

28 grudnia 1996 do 2 stycznia 1997 - Uczestnicy spotkań TA1ZE goszczą w parafii św. Andrzeja Apostoła.

25 maja - 1 czerwca 1997 - Ks. kard. Francis Arinze dokonuje poświęcenia (konsekracji) kościoła św. Andrzeja Apostoła.

31 maja 1998 - Prymicje ks. Jana Sienkiewicza.

Czerwiec 1998 - 1 Festyn Parafialny

16- 17 czerwca 2000 - Kościół św. Andrzeja Apostoła został ogłoszony świątynią jubileuszową z okazji Wielkiego Jubileuszu chrześcijaństwa. W Stabłowicach odbywają się uroczystości dla całego dekanatu.

6 stycznia 2001 - J.E. bp Józef Pazdur odprawia Mszę św. kończącą Rok Jubileuszowy.

27 maja 2001 - Prymicje ks. Artura Różańskiego.

20 listopada 2002 - Poświęcenie bocznych ołtarzy w czasie odpustu. Wprowadzenie w parafii Nowenny do Maiki Bożej Nieustającej Pomocy.

21 maja 2006 - Prymicje ks. Piotra Marcinowa.

6 czerwca 2007 - 10. rocznica poświęcenia (konsekracji) kościoła, na którą przybywa ks. kard. Francis Arinze oraz biskupi z Metropolii Wrocławskiej.

30 maja - 1 czerwca 2008 - Peregrynacja relikwii św. Joanny Beretty Molli.

Czerwiec 2008 - 40. Rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Wincentego Tokarza.

14 września 2008 - Procesja z relikwiami św. Stanisława i św. Doroty z kościoła MB Różańcowej w Złotnikach do kościoła św. Andrzej Apostoła.

24-25 grudnia 2009 - Pasterce w Stabłowicach przewodniczy J. Em. ks. kard. Henryk Gulbinowicz. Obchody Jubileuszu 25-lecia parani zostają rozłożone na cały 2010 rok.

28 listopada 2010 - Msza św. odpustowa, której przewodniczy J.Em. ks. kard. Henryk Gulbinowicz, jako zwieńczenie jubileuszu parafii.

22 maja 2011 - Prymicje ks. Krystiana Bałaza.
Opiekun strony: hermagat@gmail.com