Konto remontowe Parafii: 88 1090 2428 0000 0001 4888 3572

KONTAKT

Proboszcz

Ks. dr Krzysztof Borecki Kan. grem. Kap. Koleg.

Wikariusze

ks. mgr Marcin Mirosław Wojteczek

ks. mgr Michał Adamkowski

Adres parafii

Wrocław-Stabłowice

ul.Boguszowska 84

54-046 Wrocław

tel: (71)-354-35-15

Mail do zapisów na wizytę kolędową

odwiedziny.duszpasterskie2020@gmail.com

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek i piątek bezpośrednio po Mszy świętej.

Opiekun strony

hermagat@gmail.com
Opiekun strony: hermagat@gmail.com