KONSEKRACJA KOŚCIOŁA

Zwieńczeniem budowy kościoła jest jego przekazanie dla celów wyłącznie kultycznych. Moment ten nie do końca słusznie określano mianem konsekracji. Zważając jednak na normy kanoniczne i poprawność języka liturgicznego powinno się mówić raczej o poświęceniu kościoła (termin konsekracja powinno odnosić się wyłącznie do osób). Natomiast zezwolenie na użytek kultu, jakie miało miejsce w Stabłowicach 14 października 1994 roku, określa się terminem błogosławieństwo (zamiast poświęcenie). Poświęcenia dokonuje biskup. Liturgia przewiduje na te uroczystość specjalne obrzędy wykonywane podczas sprawowanie uroczystej Eucharystii. W ich skład wchodzi min. śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, pokropienie ścian świątyni, modlitwa konsekracyjna, namaszczenie olejem ołtarza oraz specjalnych krzyżyków na ścianach (tzw. "zacheuszki"), umieszczenie na ołtarzu pięciu kadzielnic z rozpalonymi węglami i zasypanie ich kadzidłem.

Kościół św. Andrzeja Apostoła był użytkowany przez parafian od października 1994 roku, lecz dopiero trzy lata później został uroczyście poświęcony. Przez trzy lata kościół i teren wokół niego wypiękniał i był gotowy przyjąć gości, jak się potem okazało, gości z całego świata. Stabłowicka Parafia dostąpiła, bowiem tego zaszczytu, iż jej świątynia została poświęcona podczas odbywającego się we Wrocławiu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (25 maja - 1 czerwca 1997). Na to wielkie spotkanie przyjechali przedstawiciele wspólnot katolickich z całego świata, na czele z papieżem Janem Pawłem II. Władze kościelne wyznaczyły termin poświęcenia kościoła św. Andrzeja Apostoła na ten właśnie czas, a o posługę został poproszony ks. kardynał Francis Arinze, z pochodzeniu Nigeryjczyk, prefekt Kongregacji ds. Dialogu Między- religijnego przy Stolicy Apostolskiej. W poniedziałek 26 maja 1997 roku na Mszę św. o godz. 17.00 zgromadzili się licznie nie tylko parafianie, ale także mieszkańcy całego Wrocławia oraz pielgrzymi z różnych stron świata, m.in. kilkudziesięciu rodaków ks. kardynała Francisa Arinze. Parafianie w samochodach i młodzież na rowerach przywitała Czcigodnego Gościa na początku ul. Starogajowcj, po czym razem z nim udali się do kościoła.

Uroczystą Eucharystię sprawował prefekt Kongregacji. W pokonaniu bariery językowej pomagał ks. kardynałowi ks. Krzysztof Janiak, tłumacząc z języka polskiego na język włoski, którym posługiwał się ks. kardynał. W czasie Eucharystii dokonano wmurowania relikwii męczenników rzymskich pod ołtarzem, namaszczono olejami świętymi sam ołtarz, a także cztery "zacheuszki" umieszczone po dwa po lewej i prawej stronie prezbiterium. Ta Msza św. zjednoczyła wokół ołtarza ludzi z różnych kultur i narodów uświadamiając parafianom w Stabłowicach powszechność i jedność Kościoła.
Opiekun strony: hermagat@gmail.com