Konto remontowe Parafii: 88 1090 2428 0000 0001 4888 3572

POWSTANIE PARAFII

Pierwszy katolicki kościół w Stabłowicach istniał zapewne już w połowie XIV wieku. W wyniku rozwoju Reformacji w latach 30. XVI wieku świątynię przejęli protestanci. Pod koniec tego stulecia obiekt uległ zniszczeniu, ale w ciągu roku został odbudowany dzięki materialnemu wsparciu, jakiego udzielił Hans Gutschreiber, właściciel włości w Stabłowicach. Obiekt ten, niejednokrotnie modernizowany i rozbudowywany, przetrwał aż do 1945 roku. Nowa świątynia powstała w stylu „pruskiego muru” (podobnie jak istniejący do dziś kościół św. Anny w Praczach Odrzańskich). Posiadała jedną nawę z chórem i prezbiterium, w którym znajdował się ołtarz oraz drewniany tryptyk. Jego środkowa część przedstawiała opłakiwanie Jezusa po Jego zdjęciu z krzyża, natomiast na dwóch skrzydłach widniały płaskorzeźby św. Andrzeja i św. Wawrzyńca (bądź św. Wincentego). W świątyni znajdowały się także obrazy przestawiające m.in. Ukoronowanie Maryi, św. Jana Chrzciciela, Madonnę z Dzieciątkiem, oraz figury św. Jana Ewangelisty i najprawdopodobniej św. Andrzeja Apostoła. Ponadto w kościele znajdowały się tablice nagrobne fundatorów oraz ich żon. Do prostokątnej nawy z biegiem czasu została dobudowana zakrystia a także wieża.

kościół lata 30

Kościół w Stabłowicach był świadkiem dramatycznego wydarzenia, które rozniosło się echem po całym Śląsku, zwanego ‘krwawą kąpielą w Stabłowicach’. Była ona efektem decyzji cesarza austriackiego nakazującej odbieranie protestantom świątyń należących wcześniej do katolików. Niestety podczas egzekwowania rozkazów doszło do zbrojnego starcia żołnierzy z chłopami broniącymi kościoła.

Najprawdopodobniej kościół w Stabłowicach, położony przy obecnej ul. Jeleniogórskiej, był kościołem filialnym parafii św. Jadwigi Śląskiej w Leśnicy. W nim gromadzili się na modlitwę mieszkający tutaj katolicy, podczas gdy protestanci udawali się na nabożeństwa do Pracz Odrzańskich. Wokół świątyni zlokalizowano cmentarz a także szkołę katolicką (jej budynek istnieje do dziś).

Wydaje się, że kościół przetrwał oblężenie Wrocławia w 1945 roku, jednak spłonął kilka miesięcy później.

Za: P. Dzikowski, Historia Stabłowic i kościoła, w: (red.) P. Dzikowski, „Idź i odbuduj mój dom. 25 lat parafii św. Andrzeja Apostoła we Wrocławiu-Stabłowicach”, Wrocław 2011.
Opiekun strony: hermagat@gmail.com